Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie informuje, że Powiat Lubartowski realizuje przy wsparciu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projekt : Usługa indywidualnego transportu door -to-door. Do korzystania z usług transportowych uprawnieni są mieszkańcy powiatu lubartowskiego, którzy ukończyli 18 rok życia i spełniają wymogi regulaminu oraz złożą oświadczenie o potrzebie wsparcia.Regulamin wraz załącznikami dostępny jest pod adresem: www.powiatlubartowski.pl/uslugi-indywidualnego-transportu-door-to-door

5 000 zł to średni miesięczny koszt utrzymania JEDNEGO DZIECKA w placówce opiekuńczo-wychowawczej

1

dzieci w rodzinach spokrewnionych  (dziadkowie lub dorosłe rodzeństwo)

dzieci w rodzinach niezawodowych (wujkowie, ciocie, dalsi krewni, obcy)

LICZBA MIESZKAŃCÓW POWIATU  LUBARTOWSKIEGO

LICZBA RODZIN ZASTĘPCZYCH W POWIECIE

Najpiękniejszy prezent jaki możesz dać to miłość

LINKI:

Skip to content