Deklaracja dostępności

W związku z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie Zarządzeniem Nr 30/2022  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie z dnia 12 października 2022 r. został powołany Koordynator do spraw dostępności oraz Zespół, którego zadaniem będzie wypracowanie dobrych praktyk i rozwiązań dotyczących wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie.

Koordynator do spraw dostępności:
Agnieszka Grzegorczyk
tel. 81 854 33 29

Zespół doradczy do spraw dostępności:
1.Agnieszka Bocheńska
2. Katarzyna Zbiciak

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego:

Skip to content