Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie kolnierz-maly-150x150.jpg

Dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, finansowanych w części przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ze środków PFRON istnieje możliwość dofinansowania do 150 % limitu NFZ powiększonego o wymagany udział własny osoby niepełnosprawnej. Dofinansowanie przyznawane jest na podstawie wniosku, wraz z załącznikami:

  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  • zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze zatwierdzone przez NFZ i wypełnione przez sprzedawcę, potwierdzone przez niego za zgodność z oryginałem;
  • dokument finansowy na zakup przedmiotu na osobę niepełnosprawną lub na rodzica/opiekuna prawnego niepełnosprawnego dziecka.

Do pobrania: Wniosek na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Skip to content