Sprzęt rehabilitacyjny

Sprzęt rehabilitacyjny są to wszelkiego rodzaju urządzenia służące do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mających za zadanie osiągniecie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. Sprzęt ów powinien być wskazany przez lekarza specjalistę, i powinien służyć do rehabilitacji schorzeń wynikających z niepełnosprawności.

Dofinansowanie przyznawane jest na podstawie wniosku wraz z załącznikami:

  • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
  • zaświadczenia lekarza specjalisty wskazującego konieczność rehabilitacji na konkretnym sprzęcie rehabilitacyjnym

Zakupu tego sprzętu dokonuje się po podpisaniu umowy, a dofinansowanie nie może przekroczyć 80 % jego kosztów.

Do pobrania: wniosek na sprzęt rehabilitacyjny

Zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Skip to content