Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kocku

Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) przy ulicy Przechodniej 9 A w Kocku został utworzony w dniu 5 grudnia 2005 r. przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Kocku.

Budynek z ogrodem WTZ w Kocku

Warsztat jest placówką pobytu dziennego dla 35 niepracujących osób niepełnosprawnych. Zajęcia odbywają się pięć razy w tygodniu po siedem godzin. Uczestnicy Warsztatu mają zapewniony dostosowany do ich potrzeb środek transportu. W warsztacie prowadzona jest rehabilitacja zawodowa i społeczna.

Budynek WTZ w Kocku

WTZ zatrudnia 15 osób, w tym 8 instruktorów terapii zajęciowej, z profesjonalnym przygotowaniem do prowadzenia zajęć w 7 specjalistycznych pracowniach: plastyczno —muzycznej, rękodzieła ludowego, gospodarstwa domowego, umiejętności społecznych, krawiecko — hafciarskiej, ogrodniczej oraz komputerowo — introligatorskiej. Pozostałą część kadry stanowią: kierownik, księgowa, pielęgniarka, rehabilitantka, psycholog, kierowca oraz sprzątaczka.

Pracownia Ogrodnicza

Pracownia Ogrodnicza

Pracownia gospodarstwa domowego

Pracownia gospodarstwa domowego

Pracownia plastyczno-muzyczna

Pracownia plastyczno-muzyczna

Celem rehabilitacji zawodowej jest ułatwienie uczestnikom uzyskania i utrzymania odpowiedniej pracy. Terapeuci pomagają osobom niepełnosprawnym nabyć lub przywrócić posiadane umiejętności niezbędne do podjęcia zatrudnienia (m.in.: sprawności psychofizyczne, podstawowe i specjalistyczne umiejętności zawodowe).

Pracownia umiejętności społecznych

Pracownia umiejętności społecznych

Warsztat prowadzi zajęcia z zakresu fizjoterapii, oferuje także pomoc psychologiczną.

Sala rehabilitacyjna

Sala rehabilitacyjna

Gabinet pielęgniarki

Gabinet pielęgniarki

W czasie zajęć w placówce organizowane są wycieczki, imprezy integracyjne.

Dzięki zajęciom prowadzonym w Warsztacie uczestnicy rozwijają swoje talenty, nabywają nowe oraz doskonalą posiadane umiejętności. Osoby niepełnosprawne  biorą udział w licznych wystawach, konkursach, przeglądach, odnosząc wiele sukcesów.

Więcej informacji uzyskacie Państwo pod numerem telefonu: 81 859 22 30, drogą mailową wtzkock@wp.pl oraz na naszym facebooku: https://pl-pl.facebook.com/wtz.kock

Pracownia komputerowo-introligatorska

Pracownia komputerowo-introligatorska

Skip to content