Dom Pomocy Społecznej w Jadwinowie

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DOROSŁYCH ZGROMADZENIA SIÓSTR FELICJANEK W JADWINOWIE

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Jadwinowie działa na podstawie umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym przeznaczonego dla 95 mieszkańców – osób w podeszłym wieku przewlekle somatycznie chorych, która została zawarta pomiędzy Powiatem Lubartowskim a Zgromadzeniem Sióstr Felicjanek w sprawie prowadzenia i finansowania Domu Pomocy w Jadwinowie. Dom, jako własność Zgromadzenia, jest placówką stacjonarną, przeznaczoną dla 95 kobiet w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych. Przy Domu jest duży ogród, a nieco dalej lasek i dwa stawy. Wokół rozciągają się łąki, pola i lasy, a w odległości 500 metrów szerokim korytem płynie rzeka Wieprz.

Dom Pomocy Społecznej w Jadwinowie od stycznia 2007 r. posiada wymagane standardy, na podstawie których świadczy usługi bytowe, opiekuńcze oraz wspomagające (kontakt
z psychologiem, terapia zajęciowa, zaspokajanie potrzeb duchowych).

Dom zapewnia stałą opiekę:

  •  pielęgniarską,
  •  lekarską,
  •  terapeutyczną,
  •  psychologiczną,
  •  psychiatryczną (w razie potrzeby),
  •  duchową.

Mieszkanki w ciągu roku uczestniczą w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych, jak imieniny, zabawy karnawałowe, spotkania integracyjne z innymi DPS-ami, spacery, czy wyjazdy na zakupy do Lubartowa, bądź na coroczną pielgrzymkę do wskazanego sanktuarium, a w okresie letnim grillowanie. Do DPS-u przychodzą dzieci i młodzież z zaprzyjaźnionych szkół z przedstawieniami jasełek, czy też piosenkami, tańcami, bądź występami artystycznymi.

Mieszkanki aktywizowane są poprzez kulturoterapię (zajęcia plastyczne, gry świetlicowe i na świeżym powietrzu, muzykoterapia i biblioterapia) oraz ergoterapię (sadzenie i podlewanie kwiatów, zbieranie i suszenie roślin, wzajemna pomoc Mieszkankom, robótki ręczne, zajęcia ruchowe).

Potrzeby duchowe zaspokajane są poprzez codzienną Eucharystię, udział w modlitwach, adorację Najświętszego Sakramentu, prowadzenie kółek różańcowych, rozmowy z ks. kapelanem itp.) Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone są według zleceń lekarskich, psychoterapeutyczne – indywidualne i grupowe z psychologiem oraz zajęcia we wspólnocie Mieszkanek.

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Jadwinowie
Łucka 71, 21-100 Lubartów

tel./fax. (81) 855-55-77

http://www.dpsjadwinow.lubartow.eu/

Skip to content