Druki do pobrania

Uwaga: Do każdego wniosku należy dołączyć druk oświadczenia dotyczącego RODO (Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  wraz z klauzulą informacyjną). Załącznik RODO

 1. Wzór wniosku o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. Załącznik nr 1
 2. Wzór wniosku o przyznanie dodatku na dziecko  niepełnosprawne, stanowiący załącznik. Załącznik nr 2
 3. Wzór wniosku o udzielenie świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka. Załącznik nr 3
 4. Wzór wniosku o udzielenie świadczenia na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki. Załącznik nr 4
 5. Wzór wniosku o udzielenie dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania. Załącznik nr 5
 6. Wzór wniosku o przyznanie świadczenia na osobę pełnoletnią pozostającą w rodzinie zastępczej. Załącznik nr 6
 7. Wzór wniosku o udzielenie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki osobie usamodzielnianej. Załącznik nr 7
 8. Wzór wniosku o udzielenie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie osobie usamodzielnianej. Załącznik nr 8
 9. Wzór wniosku o udzielenie pomocy pieniężnej na zagospodarowanie w formie rzeczowej osobie usamodzielnianej. Załącznik nr 9
 10. Wzór protokołu uzgodnień dotyczący przyznania pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej osobie usamodzielnianej. Załącznik nr 10
 11. Wzór oświadczenia wskazującego opiekuna procesu usamodzielnienia dla usamodzielnianego wychowanka pieczy zastępczej. Załącznik nr 11
 12. Wzór oświadczenia wskazującego opiekuna procesu usamodzielnienia dla usamodzielnianego wychowanka MOW. Załącznik nr 12
 13. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna procesu usamodzielnienia dla usamodzielnianego wychowanka pieczy zastępczej. Załącznik nr 13
 14. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna procesu usamodzielnienia dla usamodzielnianego wychowanka MOW. Załącznik nr 14
 15. Wzór Indywidualnego Programu Usamodzielnienia. Załącznik nr 15
 16. Wzór korekty Indywidualnego Programu Usamodzielnienia. Załącznik nr 16
 17. Wzór oceny końcowej Indywidualnego Programu Usamodzielnienia. Załącznik nr 17
 18. Wzór oświadczenia pod odpowiedzialnością karną. Załącznik nr 18
 19. Wzór oświadczenia o niekaralności. Załącznik nr 19
 20. Wzór oświadczenia dot. dalszej nauki. Załącznik nr 20
Skip to content