Wsparcie ochrony życia i zdrowia mieszkańców i personelu DPS

Domy pomocy społecznej są w ognisku największego ryzyka, dlatego potrzebują dodatkowych środków, które pomogą dofinansować wynagrodzenia dla dodatkowych pracowników czy wyposażyć ośrodki w niezbędny sprzęt.

Dzięki unijnemu dofinansowaniu dwóm naszym Domom Pomocy Społecznej (w Kocku i Ostrowie Lubelskim) zostaną udzielone granty w ramach projektu „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej”. Wartość wsparcia wynosi ponad 719 tys. zł.

Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego marszałek Jarosław Stawiarski wręczył umowy w ramach ww. programu realizowanego przez Urząd i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie .

W spotkaniu oraz podpisaniu umów uczestniczyli ze strony naszego powiatu Jarosław Budka członek zarządu oraz Iwona Maj dyrektor PCPR w Lubartowie.

Projekty zostały sfinansowane w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Uczestnicy

Foto UMWL

Źródło: www.powiatlubartowski.pl

Skip to content