Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych na lata 2020-2024

Z powodu rezygnacji Przewodniczącej Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Zarządzeniem nr 22/22 Starosty Lubartowskiego z dnia 19 kwietnia 2022 r., na członka Rady powołano Pana Krzysztofa Świcia.

Skład Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych:

·  Pani Barbara Barszczyk – przedstawiciel Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” Koło w Lubartowie;

·  Pani Eliza Franczak – przedstawiciel Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych „PRO EDUCATIO” w Ostrowie Lubelskim;

·  Pani Agnieszka Lipko – przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Uścimowie;

·  Pan Waldemar Przybysławski – przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem oddział w Kocku.

·  Pan Krzysztof Świć – przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom ,,Niech się serce obudzi’’ im. Jana Pawła II w Lubartowie;

Na pierwszym posiedzeniu w wymienionym składzie Rada wyłoniła spośród swoich członków prezydium. Głosowanie miało charakter jawny. Wyboru dokonano jednogłośnie.

Prezydium rady tworzą:

1. Pan Waldemar Przybysławski – Przewodniczący

2. Pani Eliza Franczak – Wiceprzewodniczący

3. Pan Krzysztof Świć – Sekretarz

Skip to content