Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uprzejmie informujemy, iż została uruchomiona kolejna edycja „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

 1.  Obszary programu, które będą realizowane w 2024 r.:
 2. obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
 3. obszar B – likwidacja barier w urzędach gminnych i powiatowych, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 4. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 5. obszar D – likwidacja barier transportowych;
 6. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 7. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
 8. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
 • Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2024 r.:
 1. obszar A – do 197 000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych obejmujący część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;
 2. obszar B – do 176 000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 3. obszar C – do 74 500,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku
 4. obszar D – na likwidację barier transportowych do:
  1. 144 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  1. 117 500,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  1. 351 500,00 zł dla autobusów;
 5. obszar E – do 17 500,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;
 6. obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 17 500,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 192 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;
 7. w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

W związku z powyższym zapraszamy jednostki do uczestnictwa w ww. programie.

Terminy składania wniosków:

W ramach realizacji powyższego programu można składać wnioski dotyczące obszarów B, C, D i F do 5 lutego 2024 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie ul. Szaniawskiego 64, natomiast wnioski dotyczące obszaru A i E
są przyjmowane w trybie ciągłym bezpośrednio w Oddziale PFRON w Lublinie                             ul. W. Kunickiego 59.


Szczegółowe informacje o Programie oraz druki wniosków znajdują się na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl w zakładce „Programy i zadania PFRON”.

Skip to content