Dom Pomocy Społecznej w Kocku

Dom Pomocy Społecznej im. Macieja Rataja, mieści się w zespole pałacowo-parkowym książąt Jabłonowskich. Złożony jest z 5 budynków otoczonych 13 hektarowym parkiem i ogrodem.

     Dom przeznaczony jest dla 80 osób (kobiet i mężczyzn) w podeszłym wieku, przewlekle somatycznie chorych (65 osób) i przewlekle psychicznie chorych ( 15 osób). Mieszkańcy zamieszkują pokoje 1, 2, 3 i 4 osobowe, przy których znajdują się łazienki.   

    Zapewnione mają trzy pełnowartościowe posiłki: śniadanie, obiad, kolację + podwieczorek, z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń dietetycznych. W każdym budynku znajduje się kuchenka oddziałowa, wyposażona w sprzęt AGD oraz artykuły spożywcze, zapewniające Mieszkańcom stały dostęp do artykułów żywnościowych a także przygotowywanie indywidualnych potraw w ramach treningu kulinarnego.

      DPS świadczy holistyczną opiekę i pielęgnację, rehabilitację ruchową, terapia zajęciowa oraz wsparcie socjalne, psychologiczne i duchowe. Mieszkańcy mają zapewnioną całodobową opiekę lekarza rodzinnego oraz lekarza psychiatry raz w tygodniu.

   Dom zapewnia atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego. Organizowane są: wycieczki, turnieje warcabowe, gry i zabawy ruchowe w okresie letnim na dziedzińcu zespołu pałacowo-parkowego, projekcje filmowe, imprezy integracyjno- rekreacyjne i okolicznościowe.  Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia terapeutyczne (ergoterapia, biblioterapia, muzykoterapia, silwoterapia).

                       Kolejną formą aktywności cieszącą się dużym zainteresowaniem jest tenis stołowy, który daje niezwykłą możliwość wyładowania psychoruchowego, rozwija wytrzymałość oraz determinację. Gra w piłkarzyki także cieszy się ogromnym powodzeniem, doskonali precyzje ruchów, determinację poprawia relacje wśród osób biorących udział  w rozgrywkach.

      Na potrzeby Mieszkańców sprawnych ruchowo została zorganizowana gimnastyka poranna prowadzona przez instruktora terapii zajęciowej.

      Rehabilitacja i aktywizacja ruchowa Mieszkańców realizowana jest w indywidualnej formie uwzględ­niającej sprawność, występujące przeciążenia, tendencje w mogą­cych wystąpić dysfunkcjach. Dzia­łania fizjoterapeutyczne wyko­nywane są ściśle według zaleceń lekarskich. Wszystkie działania rehabilita­cyjne realizowane są przez masażystę i fizjoterapeutę w ścisłej koordynacji z zespołem terapeutyczno-opiekuńczym, w tym z terapią zajęciową i zabiegami pielęgna­cyjnymi.

     Zespół terapeutyczno – opiekuńczy stanowi wykfalifikowana kadra składająca się z pielęgniarek, opiekunów medycznych, opiekunów osób starszych, instruktorów terapii zajęciowej, rehabilitanta, masażysty, psychologa, pracowników socjalnych, dietetyka, kapelana, pokojowych.

Skip to content