Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim

Funkcjonujący od listopada 2004 roku Dom jest jednostką organizacyjną Powiatu Lubartowskiego, realizującą zadania Powiatu z zakresu pomocy społecznej.

Dom przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Budynek dostosowany jest do wymagań stawianych przez regulacje unijne, spełnia wszystkie niezbędne standardy dotyczące warunków obowiązujących w domach pomocy społecznej.

Pokoje wyposażone są w funkcjonalne i estetyczne meble, co stwarza przytulną, domową atmosferę. Na każdym z trzech pięter zamieszkiwanych przez mieszkańców znajdują się pokoje dziennego pobytu i pracownie terapeutyczne.

W Domu funkcjonuje gabinet lekarski. Mieszkańcy mają zapewnioną pomoc stomatologiczną, psychiatryczną, psychologiczną oraz doraźną lekarza rodzinnego.  Na zaplecze socjalno-bytowe składają się, jadalnia oraz pralnia. Dbając o zdrowie naszych Mieszkańców, wyżywienie dostosowane jest do wymogów osób z różnymi przypadłościami zdrowotnymi (diety).

Na terenie obiektu Mieszkańcy mają możliwość bezpośredniego odpoczynku, spacerów i relaksu
w otoczeniu zieleni.

Podstawowym zadaniem Domu jest zapewnienie Mieszkańcom jak najlepszej opieki
i wsparcia. Zespół opiekuńczy dąży do tego, aby Mieszkańcy mieli poczucie komfortu życia oraz poczucie własnej wartości mimo ograniczeń spowodowanych chorobami i niepełnosprawnością. Zespoły pielęgniarek, opiekunów i pokojowych zapewniają całodobową opiekę medyczną i usługi opiekuńcze i pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb.

W trosce o sprawność fizyczną i zdrowie Mieszkańców w Domu funkcjonuje gabinet rehabilitacyjny. W zakresie fizjoterapii wykonywane są zabiegi i ćwiczenia odpowiednio dobrane
i nakierowane na konkretne problemy, potrzeby i możliwości Mieszkańca. Głównymi formami usprawniania jest kinezyterapia/ leczenie ruchem /oraz fizykoterapia /masaż, hydromasaż/.

Działania terapeutyczne dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości Mieszkańców. Celem pracy z Mieszkańcami jest kształtowanie w nich postaw za pomocą określonych czynności, które pozwalają wypracować nowe umiejętności. Jest to jedna z form leczenia usprawniającego. Główne formy i techniki terapii zajęciowej: rysunek, malarstwo, zdobiennictwo, dekoratorstwo, rzeźba /zabawa z masą solną/, zabawoterapia, trening umiejętności społecznych, rekreacja, hafciarstwo, dziewiarstwo (szydełkowanie), ogrodnictwo.

Mieszkańcy DPS biorą czynny udział w przeglądach artystycznych, konkursach plastycznych i sportowych oraz różnego rodzaju wystawach/przeglądach twórczości osób niepełnosprawnych. Mieszkańcy uczestniczą w spotkaniach integracyjnych, zabawach tanecznych, podczas których nawiązują znajomości z osobami z zaprzyjaźnionych domów pomocy.

Dom gwarantuje Mieszkańcom optymalne zabezpieczenie potrzeb życiowych, socjalnych, zdrowotnych, kulturalnych, obyczajowych, religijnych i społecznych oraz umożliwia kontakt
z rodziną. Mieszkańcy mają zapewnioną godną egzystencję w atmosferze życzliwości, akceptacji , zrozumienia, zbliżoną do normalnych warunków życia w rodzinie, w poszanowaniu godności
i indywidualności.

Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim mimo, że jako pierwszy w naszym województwie już w chwili utworzenia spełniał w pełni wymagane ustawą standardy cały czas dba o jakość świadczonych usług poprzez zatrudnianie kwalifikowanej kadry, liczne szkolenia, kursy itp. dla pracowników oraz poprawę warunków bytowych dla mieszkańców.

Uroczyście placówka obchodziła Jubileusz X – lecia działalności, na którym ważnym momentem było uhonorowanie wieloletniej, profesjonalnej i zaangażowanej pracy personelu placówki złotymi, srebrnymi i brązowymi Medalami Za Długoletnią Służbę oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi przyznanymi przez Prezydenta RP.

W ostatnich latach w placówce zrealizowano projekt pt. „Podniesienie efektywności funkcjonowania pralni w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim, poprzez wymianę przestarzałych technologicznie urządzeń oraz zainstalowanie kolektorów słonecznych
do podgrzewania wody – Słoneczny Dom”. Zgodnie z założeniami projektu zrealizowano montaż zestawu solarnego na dachu budynku Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim, służącego do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na potrzeby placówki oraz pralni. Wymienione zostały także przestarzałe technologicznie urządzenia pralnicze na wydajniejsze i bardziej energooszczędne.

Sukcesywnie dokonywane są również inne modernizacje i bieżące remonty m.in. sukcesywnie na wszystkich kondygnacjach wewnątrz budynku odnowiono korytarze poprzez położenie tynków ozdobnych tzw. marmolitu, co poprawiło estetykę pomieszczeń oraz pozwoliło na łatwiejsze utrzymanie ich w czystości. Równocześnie następuje sukcesywna wymiana drzwi
do wszystkich pomieszczeń.

W roku 2010 powstało Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych „Nasz Dom”. Celem stowarzyszenia jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; przyczynianie się do rozwoju psychofizycznego, społecznego i emocjonalnego osób niepełnosprawnych poprzez działalność sportową i rekreacyjną; stwarzanie warunków
do wyrównywania szans tych osób i ich rodzin oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

Stowarzyszenie pozyskuje środki od licznych sponsorów i aktywnie włącza się
w organizację cyklicznych działań na rzecz mieszkańców DPS, przede wszystkim Balu Karnawałowego – integrującego podopiecznych placówek całego województwa lubelskiego oraz mityngu sportowo-rekreacyjnego „Radość nie zna barier” z udziałem dofinansowania z PFRON-u. Realizowało również projekty dofinansowane ze środków UE : „Mały teatr – wielka sprawa”, „Razem łatwiej!” oraz dofinansowane ze środków ROPS – „Wrzesień w siodle”.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTROWIE LUBELSKIM

ul. Unicka 7, 21-110 Ostrów Lubelski

tel/fax  81 852 14 21

dpsostrow@op.pl

www.dpsostrowlubelski.pl

Skip to content