Opinia o uczniu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie,  na podstawie art. 129, art. 130, art. 131 oraz art. 190a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2015 r., poz. 332), zwraca się z prośbą o informacje wychowawcy lub pedagoga szkolnego dotyczące ucznia.

Prosimy o przygotowanie opinii według wzoru wskazanego przez PCPR w Lubartowie oraz dołączenie do opinii aktualnego wykazu ocen.

wzór Opinii o uczniu (.doc) – kliknij, aby pobrać dokument.

Skip to content