Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubartowie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubartowie funkcjonuje od 2004 roku. Przeznaczony jest dla 60 osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi. Oferuje szeroki wachlarz zajęć o charakterze wspierającym, aktywizującym, edukacyjnym i integracyjnym. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra – terapeuci, psycholog, pedagog, wspierani przez pracownika socjalnego i wolontariuszy. W razie potrzeby istnieje możliwość skorzystania z konsultacji i porad lekarza psychiatry.

Zajęcia terapeutyczne odbywają się w pracowniach: kulinarnej, plastycznej, aktywizacji ruchowej, stolarsko – mechanicznej, poznawczo – edukacyjnej, zaradności życiowej, komputerowej oraz na świetlicy.

Podczas pobytu w ŚDS w Lubartowie można skorzystać z:

 • terapii zajęciowej;(zajęć plastycznych i rękodzielniczych: poznawanie i praca w różnych technikach plastycznych, szycie, haftowanie);
 • zajęć treningowych ( treningi funkcjonowania w życiu codziennym, umiejętności społecznych i interpersonalnych, spędzania czasu wolnego);
 • zajęć aktywizujących ruchowo (spacery, zajęcia gimnastyczne, ćwiczenia na sprzęcie rehabilitacyjnym, zabawy ruchowe, itp.);
 • poradnictwa psychologicznego i psychoedukacji (grupa wsparcia, indywidualne konsultacje z psychologiem dla uczestników oraz ich opiekunów, psychoedukacja, zajęcia relaksacyjne).
 • zajęć rewalidacyjnych prowadzonych przez pedagoga;
 • zajęć w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego (nauka prawidłowego wykonywania czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego i obsługi sprzętu AGD, nauka wspólnego przygotowywania posiłków oraz planowania zakupów
  i wydatków, itp.) uczestnicy mają możliwość korzystania w placówce z pralki automatycznej;
 • zajęć z zakresu obsługi komputera (podstawy obsługi komputera, nauka programów użytkowych, nauka korzystania z zasobów internetowych);
 • zajęć stolarskich oraz ogrodniczych (nauka posługiwania się prostymi narzędziami stolarskimi, elektronarzędziami, sprzętem ogrodniczym).
 • zajęć kulturalno-rekreacyjnych (gry, zabawy, konkursy, imprezy okolicznościowe
  tj. Wigilia Bożego Narodzenia, Wielkanoc, walentynki, andrzejki, wspólne wycieczki itp.);

Dla osób lubiących aktywne spędzanie czasu organizowane są wyjazdy o różnym charakterze, spacery, wyjścia do kina, a także wycieczki i kilkudniowe rajdy rowerowe
po okolicy. Codziennie oferujemy gorący posiłek (przygotowany w ramach zajęć terapeutycznych), pomagamy uczestnikom w załatwianiu spraw urzędowych oraz
w poszukiwaniu pracy.

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W LUBARTOWIE
ul. Lubelska 119, 21 – 100 Lubartów
tel./fax: 81 854 25 83
e-mail: administracja@sdslubartow.pl

http://www.sdslubartow.pl/

Skip to content